Buddy Project Hardenberg

Word jij de buddy van een vluchteling of statushouder?

Wat zou het mooi zijn als mensen vanuit hun betrokkenheid met vreemdelingen een vriendschappelijke relatie opbouwen met een bewoner van het AZC Heemserpoort in Hardenberg of met een statushouder en op die manier als 'buddy' fungeren. Een asielzoeker woont gemiddeld tussen de 3 en de 18 maanden in een AZC. Wil jij een poosje met iemand oplopen,een buddy worden van een bewoner van het AZC of met een statushouder in Hardenberg?

Buddyproject Hardenberg

De gezamenlijke kerken in Hardenberg werken samen om de asielzoekers in het AZC van Hardenberg en de statushouders bij te staan. Om contact te hebben, te luisteren en waar nodig te helpen. We zien graag dat mensen ‘buddy’ worden en ook samen een team zijn.

Wat is een buddy?

Als buddy zijn we er voor de ander, door een gezellige sfeer te creëren, ‘er te zijn’, naar zijn of haar verhaal te luisteren, en praktisch te helpen waar dat nodig is, etc. Daaruit kunnen gesprekken ontstaan, over de cultuur, over problemen waar hij of zij tegenaan loopt, over levensvragen, of over familieleden met wie ze al een tijd geen contact meer hebben. Dat hoef je uiteraard niet allemaal alleen te doen.

Alsbuddymaakjedeeluitvaneenteamvanmensendiehetzelfdewerkdoen: je staat er niet alleen voor. Vragen waar je tegenaan loopt, kun je bespreken met anderen. Op regelmatige teamontmoetingen is er gelegenheid om ervaringen te delen en vragen te bespreken. Wij bieden de mogelijkheid voor professionele intervisie en coaching. Vanuit onze werkgroep Diaconaal Platform zullen we ervoor zorgen dat andere vrijwilligers beschikbaar zijn om eventueel ontstane problemen te helpenoplossen.

Daarnaast bieden we de volgende zorg voor de buddy’s:

Ben jij de buddy van een vluchteling ?

-        Een startgesprek (over motivatie, je eigen wensen, hoe aan de slag te gaan, afsprakenmaken)

-        Indien je dit wenst, gaat een ervaren vrijwilliger mee met het eerste contact met een vluchteling (of eengezin).

-        Een instructieavond en doorlopende coaching enintervisie.


Wat maakt jou tot een buddy?

We vinden het belangrijk dat onze buddy’s vanuit een liefde voor de ander, zelfbewust en met passie voor vluchtelingen hun werk willen doen. Herken je je in onderstaande punten en lijkt het je wat om aan de slag te gaan?

  • Je kunt goed en zonder oordeel luisteren, hebt een belangstellend, meelevend oog en oor voor de verhalen van de ander.
  • Je hebt gevoel voor verhoudingen in andereculturen.
  • Je denkt na en helpt mee om steun te geven, zonder dat je problemen van de ander gaattoe-eigenen.
  • Je bent voor minimaal 4 maanden en in ieder geval één keer in de weekbeschikbaar.

INFORMATIE AVOND over het buddyproject

  • Dinsdagavond 3 oktober2017
  • Aanvang: 20.00uur
  • Locatie: Aula van het Greijdanus College, Burgemeester Schuitestraat 7,Hardenberg
  • Alle geïnteresseerden zijn hier van hartewelkom!

Op 1 november 2017 start de werkgroep van het Diaconaal Platform Hardenberg met het Buddy Project Hardenberg. Het Buddyproject koppelt vrijwilligers aan vluchtelingen en statushouders die sinds oktober 2016 in asielzoekerscentrum Heemserpoort wonen, met de bedoeling het sociale isolement van deze mensen te doorbreken en hun integratie in de Hardenbergse samenleving te bevorderen. Tegelijkertijd zorgt dit project er voor dat de inwoners van de gemeente Hardenberg meer betrokken raken bij de opvang van vluchtelingen en statushouders.

Meer informatie via:

Website www.dphardenberg.nl(vanaf 27 september online) Facebook                        Buddyproject Hardenberg (vanaf 20 septemberonline)

Namens de werkgroep Diaconale Platform, Ayold Buit, voorzitter