Organogram

Organogram

Een organigram of organogram is een schematische voorstelling van de organisatiestructuur

Een organisatiediagram maakt de verhoudingen binnen onze kerkgemeenschap inzichtelijk.

Onder organisatiestructuur wordt verstaan het geheel van functies en taken.

Een organisatiestructuur is een zakelijke weergave van functies en heeft niets met personen te maken.

Naast functie- en taakomschrijvingen worden doorgaans ook de communicatiekanalen, werkoverlegvormen e.d. weergegeven.

Anders gezegd: de onderlinge afstemming tussen functies is een belangrijk onderdeel in een organisatiestructuur.

Hieronder vindt men de omschreven organisatiestructuur van GKv Hardenberg-Baalder.

Activeer  daarvoor de  onderstaande link (in kleur geel weergegeven)

 

Organogram van GKv Hardenberg-baalder