Platform kerken Hardenberg

Oprichting van het Platform van kerken Hardenberg
Op 8 juni 2017 werd in de Witte of Lambertuskerk in Heemse, de oudste kerk van Hardenberg, een korte viering gehouden waarna in de Sjaloomkerk, de nieuwste kerkelijke gemeente van Stad Hardenberg, het “Platform van Kerken Hardenberg” officieel is opgericht.


Het Platform heeft als doel:
- onderlinge ontmoeting en – waar dat mogelijk is – praktische samenwerking tussen de kerken in Stad Hardenberg gezamenlijk handreikingen te doen naar de plaatselijke bevolking;
- één gezamenlijk aanspreekpunt voor de plaatselijke overheid waar zij alle kerken kan bereiken.


Toen de gezamenlijke kerken in 2012 de stad Hardenberg bij het 650 jarig jubileum en de opening van het nieuwe gemeentehuis feliciteerden, boden zij een kunstwerk aan. Dit kunstwerk bevat de woorden: “Bid tot de HEER voor de stad en zet je in voor haar bloei , Jeremia 29:7“
De burgemeester sprak bij die gelegenheid de wens uit dat de kerken een actieve rol zouden vervullen bij de aanpak van allerlei sociale en maatschappelijke thema’s: armoede, eenzaamheid, mantelzorg, verslaving.
Vanuit de kerken is dit opgepakt en na verschillende vergaderingen heeft nu in het bijzijn van notaris Nijboer en wethouder Jannes Janssen, de officiële oprichting plaatsgevonden.
Wethouder Janssen, aanwezig namens de gemeente Hardenberg, benoemde in zijn speech dat er tot 2002 geregeld een pastoresoverleg was (overleg van burgerlijke gemeente met de kerken), dit overleg is langzamerhand verdwenen maar werd zeker door de gemeentelijke overheid gemist. Hij is blij dat het Platform er nu is. De overheid is er voor het welzijn van de
burgers maar ook vanuit de geschiedenis is bekend dat de overheid het er nogal eens bij laat zitten. Vanuit de vroege christelijke geschiedenis is bekend dat de Christenen het initiatief voor hulpverlening oppakten. En ook in de huidige tijd komen kerkleden gemakkelijker achter voordeuren en signaleren mogelijk sneller misstanden. Zij kunnen zelf hulp bieden maar ook kunnen zij
de overheid inschakelen. D.m.v. het Platform is de lijn korter en gemakkelijker visa versa.