Synode 2020

Man/vrouw en ambt, contacten met buitenlandse kerken, hereniging met de NGK: op de synode van Goes gaan heel wat besluiten vallen die impact hebben op de plaatselijke kerken. Om de kerkleden te informeren over de synode is een folder gemaakt over een aantal belangrijke onderwerpen, met de bedoeling dat die zo breed mogelijk verspreid wordt. Lees hier deze folder digitaal (klik HIER).