Richtlijnen

Disclaimer
Deze website en de inhoud hiervan is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch is het bijna uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd is. Mocht de informatie onvolledig of anderszins onjuist zijn, neemt u dan contact met ons op. Mocht u iets opvallen, dan zouden wij een terugkoppeling hiervan erg waarderen.

Eigendom
De inhoud van deze website en de hierin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld berusten deze rechten bij GKV Hardenberg Baalder. Zonder schriftelijke toestemming van GKV Hardenberg Baalder is het niet toegestaan deze website of enig onderdeel hiervan voor eigen doeleinden te gebruiken, openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te framen.

Studenten zijn hiervan uitgesloten. 

Tekst Privacy, onderzoek

Privacy
Wij gaan zorgvuldig met organisatie en persoonsgegevens om, deze zullen niet zonder instemming van de organisatie of de persoon, openbaar gemaakt worden.

Beeldmateriaal dat gemaakt wordt bij kerkelijke bijeenkomsten, mag niet ongevraagd op facebook worden geplaatst