Kerkdiensten Baalder en het Coronavirus

20200313 Kerkdiensten en coronavirus.

Beste broers/zusters,

U heeft ongetwijfeld het bericht van de overheid gehoord omtrent het voorkomen van de verspreiding van het coronavirus. De moderamina ( dagelijkse besturen) van Baalder, Oost en Zuid hebben besloten het advies van het RIVM op te volgen. Bij onze besluitvorming hebben we ons laten adviseren door de crisisadviseur van de gemeente, br. Aernoud Pullen.

We hebben niet alleen de overheid te volgen, maar ook een ethische verantwoordelijkheid voor (met name) broers/zusters met een zwakkere gezondheid. Op de website van ons landelijk kerkverband, www.gkv.nl, vindt u adviezen voor kerkelijk gebruik. Deze worden steeds geupdate.

Dit houdt voor nu het volgende in:

Alle bijeenkomsten boven de 100 personen worden afgelast.

Deze maatregel houdt niet in dat we bij de deur moeten gaan staan tellen tot 100 om dan ‘STOP’ te zeggen. De intentie is om te voorkomen dat door groepen mensen bij elkaar te zetten, het virus zich verspreidt. Hierin wil het moderamen de adviezen van overheid en kerkelijke adviseurs volgen.

-          Alle erediensten van de BOZ gemeenten zullen tot in ieder geval 31 maart niet doorgaan.

-          In plaats daarvan wordt de komende 3 zondagen om 11.00u in het Morgenlicht een zéér besloten bijeenkomst georganiseerd waar door één van de predikanten een meditatie wordt verzorgd. Enkele aanwezigen worden persoonlijk aangewezen.

-          Dit zal worden uitgezonden en in beeld gebracht via Kerkdienst gemist.

-          Hiervoor zal de komende zondagen géén inlogcode nodig zijn.

-          Deze ‘dienst’ wordt telkens door één van de 3 gemeenten georganiseerd; B-O-Z. Zondag a.s. zal Ds. Adrian Verbree dit verzorgen.

-          Indien zondag a.s. de capaciteit van Kerkdienst gemist te klein is en het kijken of luisteren niet lukt, kan via www.beleefmee.nl een kerkdienst vanuit GKv de Ontmoetingskerk Amersfoort-Vathorst worden gevolgd.

-          Er worden A3 posters op de deuren van de kerk en het bord bij de oprit aangebracht met uitleg om te laten weten dat we de overheid volgen.

-          Alle brs. en zrs wordt gevraagd om maximaal te communiceren, vooral met hen die niet gemakkelijk digitaal te bereiken zijn. Zegt het voort!

-          Dit wordt gepubliceerd in de Toren in de rubriek “Kerkdiensten”.

 

Sociale contacten moeten zoveel mogelijk vermeden worden.

Wat inhoudt dat:

-          Niet noodzakelijke bijeenkomsten worden gecancelled.

-          Het moderamen roept op vergaderingen zoveel mogelijk te beperken en beraadt zich nog over de op korte termijn geplande bijeenkomsten van de KRmD en MBZ.

-          Catechisaties gaan door zolang de scholen open mogen zijn. Hierin volgen we de overheid.

 

Bezoekwerk zal (voorlopig) doorgaan, zolang de normale hygiëne in acht wordt genomen.

Dit zijn maatregelen die het geestelijk leven van de gemeente direct raken. Dat beseffen we uiteraard. Tegelijkertijd weten we ons geborgen bij God die zijn wereld in stand houdt en regeert. Die juist in deze periode gezocht wil worden door u. Dat zal op een andere manier moeten dan we gewend zijn.

Het is veertig dagen periode. Een periode van inkeer, reflectie en toewijding aan God. Het is ook een periode van soberheid en diep nadenken welke plek God in jouw leven inneemt.

Deze coronacrisis kan een situatie zijn die de Geest gebruikt om ons juist daarbij te bepalen? De Geest is niet afhankelijk van bijeenkomsten met veel personen, integendeel: waar twee of drie zijn vergaderd in de naam van Jezus is de Geest in ons midden. We weten dat we op weg zijn naar Pasen, het grote feest van de bevrijding van alle machten die ons binden, zelfs van de dood!, door Jezus Christus, onze Heer.

Tot slot adviseren we om de dagelijkse bijbelstudie juist nu vorm te geven.

Je kunt hiervoor gebruik maken van dagboekjes, websites en podcasts als “eerst dit!”

Kijk wellicht erediensten terug van onze gemeente of andere zusterkerken.

We bidden voor iedereen die getroffen is door dit virus op welke manier dan ook.

We bidden ook voor hen die angstig zijn. Dat de Heer ons, juist nu, mag omringen met zijn zorg en liefde.

Namens het moderamen,

ricus