OPROEP 2

 Buddy Project Informatie

Diaconaal project

Achtergrond

De kerken van de gemeente Hardenberg zijn verenigd in het Diaconaal Platform Hardenberg. Zij hebben op verzoek van de gemeente Hardenberg nagedacht over hoe de kerken van Hardenberg een bijdrage kunnen leveren m.b.t. de vluchtelingen die vanaf 24 oktober 2016 zijn gearriveerd in het AZC Heemserpoort (Periode van vijf jaar). Daarvoor is een speciale werkgroep van het Diaconaal Platform opgericht die hier handen en voeten aan mag geven. Zij hanteren als naam: werkgroep Diaconaal Platform. De werkgroep organiseert verschillende activiteiten waaronder het Buddy Project Hardenberg.

Met onze activiteiten willen we ook graag een beroep doen op de kerken om ons te ondersteunen in onze activiteiten die zich hier voor lenen en op deze wijze ook de kerkleden te betrekken bij het werk van het Diaconaal Platform.

Activiteit             : Startavond van het Buddy Project Hardenberg

Datum                 : vrijdagavond 28 september 2018                                                     

Planning              : 17.30 u aankomst van de gasten (aanbieden van kopje koffie of thee)

             18.00 u start matchen en begin van de maaltijd. (aanschaf van wat flessen fris, water, ranja)

                             20.30 u einde

Aantal gasten: 50-60 personen. Precieze aantallen hoop ik z.s.m. door te geven.

Nodig: Contactpersoon waar wij mee kunnen communiceren.

Zaal om te eten (zaal 4 en 5 van de kerk), tafels in groepjes,
Beschikt de kerk over voldoende borden, bestek en glazen? (of aangevuld met plastic bestek/bekers.
Tafels om het eten op te presenteren.
Eventueel warmhoud plaatjes?
Koffie, thee, fris, ranja, vla, plastic soepkoppen?
Klaarmaken van de ruimte en opruimen en schoonmaken na afloop van de maaltijd, hulp in de keuken (4 à 5 personen uit de gemeenteà zouden zij ook kunnen helpen bij de afsluiting van het project? Zie volgende bladzijde)

Waarschijnlijk 10 -12 mensen uit de gemeente die willen koken. Je kookt voor een hoeveelheid van 5 à 6 personen. Zouden jullie deze mensen willen zoeken, wellicht is het handig om ook de mailadressen te vragen zodat communicatie daarna makkelijk is.
Jullie kennen de route binnen je eigen gemeente.(kosten kunnen gedeclareerd worden via ingevuld declaratieformulier.)
Gemeente leden koken gewoon de 
Hollandse pot! (integratie). Wel afspraken maken over de verhouding van recepten met en zonder vlees. (deze info volgt ook zsm nadat wij een inventarisatie hebben gemaakt onder de doelgroep.)
Paar pakken vla aanschaffen en eventueel plastic soepkoppen voor de vla als toetje.
Zouden jullie ook voor de aanschaf van het drinken willen zorgen?
(Kosten kunnen gedeclareerd worden via declaratieformulier. Soms kiest een kerk ervoor om deze kosten voor haar rekening te nemen.)

Zijn er gemeenteleden die muziek kunnen/willen maken tijdens het eten?

Voorbeeld van een eerder gehouden startavond:

https://www.youtube.com/watch?v=spzOGbWU284

De coördinatoren hebben deze avond alleen de taak om de nieuwe buddy koppels te begeleiden in het proces.

Dus:

-        Wie wordt onze contactpersoon mbt organisatie?

-        Wil de contactpersoon de mensen uit de gemeente vragen om te koken voor ons?

-        Wil de kerk de organisatie regelen zoals beschreven op pagina 1?

-        Daarnaast staan er nog een nieuwe vraag open. Deze staat hieronder verwoord.

 

Datum:      Donderdagavond 17 januari 2019 (datum is reeds vastgelegd)

                  Afsluiting van het 3de project met een wereldrestaurant.

  De rollen worden omgedraaid. De buddy’s koken een recept uit het land van herkomst voor ons en henzelf.
  Ze koken dit op het AZC of in de keuken van hun buddy en brengen het eten naar de kerk. (zaal 4 en 5)

  Welke rol heeft de kerk?

Planning:  Zaal klaarmaken en tafels klaarzetten waar het eten op komt te staan.

 Zorgen voor koffie/thee fris en ranja. Paar pakken vla aanschaffen en plastic soepkoppen voor de vla. (eventueel aangevuld met   plastic lepels) Kosten kunnen gedeclareerd worden via declaratieformulier.

                               17.45-18.00 u aankomst van de gasten met het eten wat zij hebben gekookt.

                               18.00 u start van de maaltijd. (wat flessen fris, water, ranja)

  à Graag nodigen we de helpers in de keuken dan ook uit om met ons mee te eten.

                              20.30 u einde. Opruimen en schoonmaken.

Regelen van hulp in de keuken (4 à 5 personen uit de gemeente)

Al met al een heel verhaal. Is het helder geworden?

Hou je me op de hoogte van de ontwikkelingen?

Alvast heel hartelijk dank!

Voor verdere vragen kun je me altijd even bellen.

Ayold Buit T. 06-36120108


Declaratieformulier

Naam  
Adres  
Postcode en woonplaats  
IBAN rekeningnummer  

Materialen: (bonnen toevoegen!)

 

Datum Materialen Toelichting Bedrag
     
     
     
     
     
     
    TOTAAL

Ondertekening declarant                                          Voor akkoord Jan van der Giessen

Datum                 :                                                          Datum                 :

Handtekening:   --------------------------------------     Handtekening: --------------------------------------