Leerdiensten in 2018

Leerdiensten in 2018 – algemeen

 

Na overleg met elkaar als predikanten en met de kerkenraad  hebben we er voor gekozen om in 2018 de middagdienst waarin wijzelf voorgaan een thema mee te geven. We hebben gekozen voor thema’s die divers zijn, en tegelijk ook vandaag belangrijk zijn om aan de orde te stellen. Een zestal leerdiensten richten zich op de vraag rond jongeren en kerk: welke plek hebben zij, hoe nemen we hen mee. We hebben ons daarbij laten inspireren door een boek over jongeren en kerk in de Amerikaanse setting: Growing Young. Een wat breder verhaal daarover hieronder na het rooster.

Verder vonden we het belangrijk om zowel de aandacht voor de charismatische golf in onze kerken, als ook onze geschiedenis een plek te geven. Het verstaan van de huidige tijd, en net zo goed het begrijpen van die huidige ontwikkelingen in het licht van de geschiedenis, vinden we waardevol. Laat duidelijk zijn dat we er niet voor gaan om de geschiedenis te vertellen, maar vooral de vraag aan de orde willen stellen wat betekent dat voor ons christen-zijn en kerk-zijn vandaag.

Verder: we voelden ook de behoefte om een bijbelboek als geheel eens aan de orde te stellen. Dat is een andere benadering dan de preken over bijbelteksten en dus meer geschikt als onderwerp in de middagdiensten. We hebben gekozen voor de kleine profeten, omdat deze boeken uit het Oude Testament in het kerkelijk jaar vaak niet buitensporig veel aandacht krijgen.

Tenslotte: naast al deze onderwerpen die zich ook met de belijdenis laten verbinden, hebben we ook plaats gegeven aan aantal losse onderwerpen die rechtstreeks de leer raken.

Leerdiensten 2018 - Rooster

Datum Voorganger Onderwerp Thema
21 jan AHV Geef jongeren verantwoordelijkheid hoe kerken jongeren aantrekken
28 jan RT

Ken de leefwereld van jongeren

hoe kerken jongeren aantrekken
4 febr APF

Doe geen water bij de wijn

hoe kerken jongeren aantrekken
11 febr APF Hosea Kleine profeten
18 febr AHV Joël Kleine profeten
25 febr APF De charismatische beweging Charismatische golf
4 mrt RT Wat geloven wij over de Heilige Geest? Charismatische golf
25 mrt AHV Geneest onze God? Charismatische golf
8 apr APF Moeten wij charismatische gereformeerden worden? Charismatische golf
15 apr RT Amos Kleine profeten
22 apr AHV Obadja Kleine profeten
6 mei LJB

Warm is het nieuwe ‘cool’

hoe kerken jongeren aantrekken
27 mei AHV

Geef jongeren voorrang

hoe kerken jongeren aantrekken
3 jun LJB

Wees de beste buren

hoe kerken jongeren aantrekken
10 juni RT Jona Kleine Profeten
24 juni AHV Micha Kleine Profeten
1 jul RT Uitverkiezing  
8 jul RT UItverkiezing  
15 jul RT God en moraliteit  
22 jul LJB Nahum Kleine Profeten
29 jul APF Habakuk Kleine Profeten
5 aug AHV God en het lijden  
12 aug APF Twijfels  
26 aug AHV God en het lijden  
2 sep HP Bestaan van God  
30 sep AHV Waar komen onze gereformeerde kerken vandaan? Wat dreef ons
7 okt RT Calvinisten aan de top Wat dreef ons
14 okt APF Vrijgemaakten in het isolement Wat dreef ons
4 nov AHV Afscheid van het absolutisme Wat dreef ons
11 nov LJB Sefanja Kleine Profeten
18 nov RT Haggai Kleine Profeten
9 dec LJB Gereformeerd 2.0 Wat drijft ons
16 dec APF Kerk zijn in NL anno 2025  
23 dec APF Zacharia Kleine Profeten
30 dec APF Maleachi Kleine Profeten

Leerdiensten 2018 – De vergroenende kerk

Hoe houden wij onze jongeren vast? Het is een standaardvraag voor bijna alle kerkelijke gemeentes van uiteenlopende gezindtes.

In de middagdiensten in het Morgenlicht zullen we in 2018 zes diensten besteden aan het antwoord op die vraag, geïnspireerd door het boek Growing Young. Dat is een Amerikaanse studie uitgaande van het Fuller Youth Institute. Een instituut dat onderzoek doet naar kerk, geloof en jongeren, verbonden aan Fuller Theological Seminary, een theologische instelling waar onze TU in Kampen warme banden mee onderhoudt.

In de genoemde studie wordt gesteld dat jongeren zich niet aan de kerk verbinden, vanwege een vlotte, jonge voorganger, een uitgebreid jeugdprogramma, en zelfs niet vanwege een eigentijdse, hippe muziekstijl in de diensten, maar dat ze zich verbinden aan een gemeente als die oog heeft voor wie zij zijn, als het een warme gemeenschap is van mensen die echt, kwetsbaar en open durven te zijn en als de boodschap van Jezus serieus verkondigd wordt.

Als predikanten willen wij dat weleens beet pakken, uitwerken, uitdiepen en toepassen op onze gemeentes. Dat doen we in twee blokken van drie preken: 21 januari, 28 januari en 4 februari en 6 mei, 27 mei en 3 juni. Dit zullen preken zijn die zich bij uitstek lenen om over in gesprek te gaan als kerkenraad met jeugd, als jeugdwerkers, en ook voor het gesprek tussen de generaties. Als predikanten hopen wij dat het preken mogen zijn die de gemeente opbouwen en waaraan jongeren mogen merken dat we als voorgangers het heel belangrijk om lang en breed aandacht te vragen juist voor hun plek onder ons.

Tenslotte: wij maken onze plannen en hebben zo onze voornemens, maar we zullen het alleen kunnen uitvoeren zo de Heer het wil en wij leven.

Predikanten Blijdorp, Feijen, Tigelaar, Verbree